Pesto Fresh Mozzarella Pizza

Property categories:

Pesto Fresh Mozzarella Pizza with a touch of red sauce.

 

Select sizeItem Name Price+

Mini Pesto Fresh Mozzarella Pie (individual)

Pesto sauce, fresh mozzarella cheese, and a touch of red sauce.
$10.50

... more info

Always Free Shipping

Medium Pesto Fresh Mozzarella Pie (6 slices)

Pesto sauce, fresh mozzarella cheese, and a touch of red sauce.
$19.00

... more info

Always Free Shipping

Large Pesto Fresh Mozzarella Pie (8 slices)

Pesto sauce, fresh mozzarella cheese, and a touch of red sauce.
$25.00

... more info

Always Free Shipping